k

ÇARŞIBAŞI TRABZON KANALİZASYON İNŞAATI

İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı : Çarşıbaşı (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı
İşin Yapıldığı Yer : Trabzon/Türkiye
Toplam Hat : 28.000m
Sözleşme Tarihi : 06.12.2000
İşin Bitiş Tarihi : 02.07.2009
Yapı Tekniği : Şebeke, Toplayıcı ve Kollektör Hatları İle Bunlara Ait Muayene Bacaları, Parsel Baca ve Bağlantıları, Terfi Hatları,Terfi Merkezleri ve Ek Tesisleri İle 3 Adet Fosseptikten İbaret Yapım İşleriİller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde ve İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü Kontrollüğünde Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon İli Çarşıbaşı ilçesinin Kanalizasyon ve Yağmursuyu’na ait ihtiyaçları teknik bir heyet tarafından raporlanmış ve bu rapor ışığında projeler yapılmıştır. Onaylı projelere sadık kalmak koşuluyla; şebeke, toplayıcı ve kolektör hatları ile bunlara ait muayene bacaları, parsel ve baca bağlantıları, terfi hatları, terfi merkezleri, ve 3 adet fosseptik imalatı ve bu imalatlarla ilgili kazı, dolgu ve beton imalatları yapılmış ve ilçenin alt yapı ile ilgili sorunları bir bütün halinde çözülmüştür.

Proje Kapsamında Yer Alan Ana İmalatlar Ait Liste:

• Ø200, 14.800,00 Mt. Buhar Kürlü entegre Contalı Beton Boru Döşenmesi
• Ø300, 5.350,00 Mt. Buhar Kürlü entegre Contalı Beton Boru Döşenmesi
• Ø400, 2.200,00 Mt. Buhar Kürlü entegre Contalı Beton Boru Döşenmesi
• Ø800, 3.000,00 Mt. Buhar Kürlü entegre Contalı Beton Boru Döşenmesi (Yağmursuyu)
• Ø1200, 2.650,00 Mt. Buhar Kürlü entegre Contalı Beton Boru Döşenmesi (Yağmursuyu)
• 1.100 Adet Muayene Bacası Yapılması
• 2.000 Adet Parsel Bağlantısı Yapılması