k

DİYADİN KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı
İşin Adı : Diyadin (Ağrı) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
İşin Yapıldığı Yer : Ağrı/Türkiye
Sözleşme Tarihi : 11.01.2011
İşin Bitiş Tarihi : 05.02.2014
Yapı Tekniği : Sebeke hatları,Toplayıcı ve Kollektör Hatları İle Bunlara Ait Muayene Bacaları, Parsel Baca ve Bağlantıları, Terfi Hatları,Terfi Merkezleri ve Ek Tesisleri Yapım İşleri


İller Bankası Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı bünyesinde ve İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğü Kontrollüğünde Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı İlinin Diyadin İlçesi Kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarına ihtiyaçları teknik bir heyet tarafından raporlanmış ve bu rapor ışığında projeler yapılmıştır. Onaylı projelere sadık kalmak koşuluyla; şebeke ve kolektör hatları ile bunlara ait muayene bacaları, parsel ve baca bağlantıları, terfi hatları, terfi merkezleri, ve bu imalatlarla ilgili kazı, dolgu ve beton imalatları yapılmış ve ilçenin alt yapı ile ilgili sorunları bir bütün halinde çözülmüştür.