K

KOZCAĞIZ BARAJI YAPIMI


İşveren : D.S.İ. 23. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı :  Kozcağız Barajı Yapım İşi
İşin Yapıldığı Yer : Bartın/Türkiye
Gövde Dolgu Tipi : Kil Çekirdekli Kum-Çakıl Dolgu
Amacı : Taşkın Koruma, Sulama, İçmesuyu
Yükseklik ( Talvegten) : 39.50 mt
Kret Uzunluğu : 274 mt
Sözleşme Tarihi : 11.02.2014
Kozcağız Barajı Proje Alanı, Bartın Havzasının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Kozcağız Baraj yerinin mansabındaki sulama alanları ve Bartın İl merkezi sürekli olarak taşkın tehdidi altında bulunmaktadır. 1998 yılında Bartın’da meydana gelen taşkın afeti büyük zararlara sebep olmuştur. Bartın ırmağının üç ana kolundan birisi olan Kozcağız deresi üzerinde kurulacak Kozcağız Barajının, Q500 talkın hidrografını tutacak şekilde planlanması, baraj mansabındaki tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini taşkın zararlarına karşı önemli ölçüde koruyacaktır. Mansabındaki 3478 ha brüt alana sulama suyu temin edecek olan Kozcağız Barajı bu bölgedeki yerleşim alanlarının süratle gelişmesine imkan sağlayacaktır. Kozcağız ovasının sulama suyuna kavuşturulması ve taşkınlara karşi korunması proje sahasındaki ekonomik ve sosyal gelişmeler için etken bir altyapı oluşturacaktır.