k

MURADİYE AYRANCILAR HİDROELEKTRİK SANTRALİ

İşveren : Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.
İşin Adı : Muradiye Ayrancılar Hidroelektrik Santrali
İşin Yapıldığı Yer : Van/Türkiye
Top.Kurulu Güç : 43.10 MW
Sözleşme Tarihi : 17.11.2007
İşin Bitiş Tarihi : 30.11.2010
Yapı Tekniği : Regülatör ve Su alma yapısı, İletim Kanalı, Tünel, Yükleme Havuzu, Cebri Boru, Santral Binası, Şalt Sahası İbaret Yapım İşleri
Muradiye HES projesi; Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van ili, Muradiye ilçesinin 5 km kuzeyinde, Ben- dimahi Çayı üzerindedir. Tesis yerleri 1/25000 ölçekli DOĞUBAYAZIT J51-d3, J51-c4 No’lu paftalarda 3 88 000 – 4 02 000 ve 43 18 000 – 43 31 000 koordinatları arasında yer almaktadır.İki kademede enerji üretecek projede Bendimahi Çayı üzerinde 2007.00 m taban kotunda Ayrancılar Regülatörü ile düzenlenen sular 12800 m uzunluğundaki iletim hattı ile 2005.30 m su kotu bulunan yükleme havuzuna buradan da 995.00 m uzunluğundaki cebri boru ile 1820.00 m kuyruksuyu kotu bulunan Muradiye HES-1’e alınacaktır. Santral kuyruksuyundan çıkan sular Muradiye Şelalesi’nden geçtikten sonra 1790.00 m taban kotunda Şelale Regülatörü ile tekrar düzenlenecek ve 5105.00 m uzunluğundaki iletim hattı ile 1792.30 m su kotu bulunan yükleme havuzuna alınacak, buradan da 325.0 km uzunluğundaki cebri boru ile 1710.00 m kuyruksuyu kotu bulunan Muradiye HES-2’ye alınacaktır.Bu tesislerle birlikte Muradiye HES-1’de üretilecek elektrik 33 kV 795 MCM karakterli 5 km’lik Enerji Nakil Hattı ile Muradiye HES-2 çıkışına bağlanacak ve her iki santralin elektriği 33 kV 795 MCM karakterli 5 km’lik Enerji Nakil Hattı Muradiye DM’ye bağlanacaktır.