11oguzeli

OĞUZELİ YEŞİLDERE KOLLEKTÖR HATLARI YAPIMI

İşveren : Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü
İşin Adı : Oğuzeli, Yeşildere Kollektör Hatları Yapım İşi
İşin Yapıldığı Yer : Gaziantep/Türkiye
Toplam Hat : 15.000mt
Sözleşme Tarihi : 07.06.2011
İşin Bitiş Tarihi : 27.02.2014
Yapı Tekniği : Toplayıcı ve Kollektör Hatları İle Bunlara Ait Muayene Bacaları, Parsel Baca ve Bağlantıları, Terfi Hatları,Terfi Merkezleri ve Ek Tesisleri Yapım İşleri


Gaski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde ve Gaski Genel Müdürlüğü Kontrollüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep İlinin Kanalizasyon kollektör hatlarına ihtiyaçları teknik bir heyet tarafından raporlanmış ve bu rapor ışığında projeler yapılmıştır. Onaylı projelere sadık kalmak koşuluyla; kolektör hatları ile bunlara ait muayene bacaları, parsel ve baca bağlantıları, terfi hatları, terfi merkezleri, ve bu imalatlarla ilgili kazı, dolgu ve beton imalatları yapılmış ve ilçenin alt yapı ile ilgili sorunları bir bütün halinde çözülmüştür.